Anne Kristine Linnestad

2016 - gründer og leder av Lederforum Follo 

2016 - programrådgiver Follo Kvalifiseringssenter IKS

2015 - Daglig leder "I farta!"

2011 - 2015 Ordfører i Ski

2009 - 2011 Avdelingsleder ISS Personalhuset, Sandvika

                  Personalansvar, budsjettansvar, rekruttering til faste stillinger

                  og vikariater

2005 - 2009 Back-office salg, DataRespons

                  Kunde- og leverandøroppfølging,

                  resepsjon og kundemottak

2001 - 2005 Back-office salg og logistikk, Certified Computer Technology

                   Lageroppfølging, kunde- og leverandøroppfølging,

                   resepsjon og kundemottak

2000 - 2001 Avdelingsleder Åpen Barnehage Lagnhus, Ski kommune

1992 - 2000 Privat familiebarnehage, selvstendig næringsdrivende

 

Politisk CV - Folkevalgt

2015 - Gruppeleder Ski H, kommunestyre og formannskap

2011 - 2015 Ordfører i Ski

2007 - 2011 Gruppeleder Ski H, kommunetyre og formannskap

2003 - 2007 Kommunestyre, Driftsutvalg (teknisk styre)

1999 - 2003 Kommunestyre, Skole og barnehagestyret

 

Politisk CV - organisasjon

2018 - Medlem av Arbeidsutvalget for Viken Høyre

2018 - medlem av Nordre Follo Høyres styre som gruppeleder i Ski

2013 - 2018 - 1. nestleder Akershus Høyre

2009 - 2018 medlem av Ski Høyres styre som gruppeleder og ordfører 

2006 - 2010 Leder av Follo Forum (Høyreforeningene i Follo)

2006 - 2010 Medlem av arbeidsutvalget i Akershus Høyre

2003 - 2009 Leder Ski Høyre

2001 - 2003 Kvinnepolitisk leder, Ski Høyre

 

Styreverv

2018 - Styremedlem Fasaden AS

2016 - Styremedlem Follo Futura AS

2017 - 2018 Styreleder Follo HK Damer

2016 - 2018 Styremedlem Akershus Idrettskrets

2016 - 2018 Styreleder Follo Næringsråd

 

Andre verv

2018 - Personvernombud, Follo Kvalifiseringssenter IKS 

2016 - Verneombud, Follo Kvalifiseringssenter IKS

2005-2009 - Verneombud, DataRespons