Bærekraftig, grønn ledelse og klimakommunikasjon

06. februar 2019 kommer Beate Fossum til oss i Lederforum Follo!

Slik presenterer de seg selv:

»Fo°tprint er spesialisert innen sektorer der de største klimakuttene skal tas og samarbeider med aktører som fokuserer på å bidra til raskere omstilling. Den grønne økonomien byr på store muligheter for de som går foran, og betydelige utfordringer for de som frykter endring. Vår jobb er å bidra til å identifisere de beste endringsprosjektene, gi tilgang til riktige nettverk, endre rammevilkår og gi våre kunder den synlighet og posisjon de fortjener.​

Vi tror på en kommersiell tilnærming til endring. Fordi lønnsomhet er sentralt i all omstilling.»

For å melde deg på - går til http://www.lederforumfollo.no/ - der finner du påmeldingsskjemaet