Anne Kristine Linnestad

Nettverksbygger Lederforum Follo

Programrådgiver Follo Kvalifiseringssenter IKS

Politiker, tidligere ordfører i Ski