Møteplassen for ledere og beslutningstakere i Follo

Lederforum Follo vil bidra til å skape positiv sosial og forretningsmessig utvikling i Follo.

Vi skaper en møteplass for ledere og beslutningstakere i regionen, hvor relasjonsbygging og felles kompetanseheving innenfor ledelse og business står sentralt i alt innhold og alle aktiviteter.

Vi er opptatt av å gjøre hverandre gode og på den måten bidra til økt bærekraft og vekst i regionen og sammen bidra til å ta lokalt samfunnsansvar.